Edamame 毛豆之歌

歌手:林生祥
Edamame 毛豆之歌 – 林生祥 选自《Edamame 毛豆之歌》专辑

耳朵的主人²º²⁴

2022-10-10

作詞:蔡敬虔/王昭華
作曲:林生祥
Chhun hong bî bî á chhoe
春風微微仔吹(春风微微地吹)
Un lóan chit tè thó tē
溫暖這塊土地
Chó sian ê hoeh kōaⁿ
祖先的血汗
Tāi bú soaⁿ kha lâi seⁿ thòaⁿ
大武山跤來生湠(大武山下来繁衍)

Chhiu hō sap sap á lo̍h
秋雨屑屑仔落(秋雨绵绵地下)
Jūn te̍k chit tè thó tē
潤澤這塊土地
Chó sian ê tì hūi
祖先的智慧
Ka lâm pêng gôan chheng khì súi
嘉南平原清氣媠(嘉南平原干净美)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)
Chhun hong bî bî á chhoe
春風微微仔吹(春风微微地吹)
Un lóan lán ê thó tē
溫暖咱的土地
Mo tāu khui hoe ah
毛豆開花啊
Chi̍t li̍t chi̍t li̍t tiām tiām á tōa
一日一日 恬恬仔大(一日一日,默默长大)
Chhiu hō sap sap á lo̍h
秋雨屑屑仔落(秋雨绵绵地下)
Jūn te̍k lán ê thó tē
潤澤咱的土地
Mo tāu chhut ngeh ah
毛豆出莢啊(毛豆长出豆荚啊)
Chi̍t ngeh chi̍t ngeh pá lîn lah
一莢一莢 飽仁啦(一荚一荚 豆仁饱满啦)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
E-DA-MA-ME
(エダマメ:毛豆)
Yo-ka-tta
(よかった:謝天謝地!)

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

-->